OKULUMDA KÜLTÜREL MİRAS

Program İçeriği

25 ve 26 Kasım günlerinde gerçekleştirilecek bu eğitim programı, toplumların dünyanın ortak kimliğini oluşturan yerel, geleneksel ve milli değerlerinin korunması, sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için Kültürel Miras konusunda bir farkındalık ve bilinç yaratmayı hedefler. Bu farkındalığı ve bilinci yaratmak için, öğrencilere eğitim vermenin veya müfredata bir seçmeli ders eklemenin ötesinde, öğrencilerle devamlı temas halinde bulunan öğretmenlere Kültürel Miras eğitimi verilmesi ve öğretmenlerin müfredat dersleri içerisinde Kültürel Miras konusunda bir bilinç yaratması hedeflenmektedir.

Bu eğitim programı vasıtasıyla, Türkçe, Tarih, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Müzik gibi temel müfredat dersleri içerisinde Kültürel Miras konusunun işlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu derslerin içeriklerine Kültürel Miras kolaylıkla entegre edilebilecek ve kültür varlıklarının anlaşılması, benimsenmesi noktasında söz konusu derslerde uyarlamalar yapılabilecektir. Bu uyarlamaların nasıl yapılabileceği ve öğrencilere somut veya soyut Kültürel Mirasların benimsetilmesinin, bu mirasların korunması ve sürdürülebilmesi için bireysel faaliyetlere öğrencilerin teşvik edilmesinin nasıl sağlanabileceğinin yöntemleri eğitimde tartışılacaktır. Öğretmenlerin müfredat derslerinde öğrencilere Kültürel Mirasa dair nasıl uygulamalar yaptırabilecekleri, okul gezilerinde bir bilinç yaratabilmek için nelere dikkat edebilecekleri konularında yöntemler gösterilecektir.

 

Kültürel Miras Eğitici Eğitimi Programı

 

        1.Gün: 25 Kasım 2023 (Cumartesi)

10:00 – 11:00: Kayıt ve “Bir Fabrikaya Sığan Dünya” Sergi Gezisi

11:00 – 11:30: Kundura Hafıza Tanıtım Konuşması ve Oryantasyon

12:00 – 13:00: Kültürel Miras, Kapsamı ve Önemi

13:00 – 14:00: Öğle Yemeği Arası

14:00 – 15:00: Kavram Olarak Kültürel Miras’ın Tarihi, Kültürel Miras Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Kurumlar ve Faaliyet Alanları

15:00 – 16:00: Şehrimiz ve Çevremizdeki Kültürel Miraslar, Kültürel Mirasın Korunması, Sürdürülebilirliği ve Geleceğe Aktarımı İçin Neler Yapabiliriz?

16:00 – 17:00: Sektörden İsimlerle Kültürel Miras Sohbeti

17:00 – 17:30: Çay – Kahve İkramı

 

 

       2.Gün: 26 Kasım 2023 (Pazar)

11:00 – 12:00: Kültürel Miras’ın Çalışma Alanları ve Müfredat Derslerine Adaptasyonu

12:00 – 13:00: Türkiye’den ve Dünya’dan Alternatif Kültürel Miras Eğitimlerine Örnekler

13:00 – 14:00: Öğle Yemeği Arası

14:00 – 15:00: Kültürel Miras Eğitimlerinin, Edebiyat ve Tarih gibi teorik derslerde aktarımı

15:00 – 16:00: Kültürel Miras Eğitimlerinin, Resim, Görsel Sanatlar ve Okul Gezisi gibi uygulamalı eğitimlerde aktarımı

16:00 – 17:00: Genel Değerlendirme ve Tartışma

17:00 – 17:30: Çay – Kahve İkramı

 

Katılım için buradaki formu doldurmanız gerekmektedir.

Kundura Cinema Celebrates the 50th Anniversary of Moon Landing

Kundura Sinema'dan Ay'a Yolculuk

Kundura Sinema'da Wim Wenders Seçkisi