VARDİYA

Kundura Hafıza; İstanbul’un önemli endüstriyel kültür mirası olan, tarihi Osmanlı dönemine uzanan, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 1933-1999 yılları arasında Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası olarak faaliyet gösteren, bugünkü Beykoz Kundura’nın hafızasını temsil eder. Bir fabrika tesisi olmanın ötesinde, kreşi, sineması ve kütüphanesi gibi birimleriyle geçmişte bir yaşam alanı olan Beykoz Kundura’nın, üretim ve yaşam alanı olarak tarihsel gelişimini somut ve somut olmayan değerler kapsamında anlamak için farklı yöntemlerle onu keşfe çıkar.

Haziran 2021’de açılan Kundura Hafıza sergisi, yaklaşık üç bin işçi, memur ve ailelerin yaşamının önemli bir parçası olan fabrikada gündelik hayat ile üretim faaliyetinin iç içe geçmesinden ilhâm alır; ‘birbirine bağlı olma’ halini ve bir yaşam alanı olarak Beykoz Kundura’yı seçili arşiv materyalleri ve sözlü tarih anlatılarıyla inceler. Kundura Hafıza arşivinde sadece konservasyonu yapılan makineler değil aynı zamanda 2015 yılından beri fabrikanın eski çalışanları ve yakınları ile yürütülen sözlü tarih çalışmaları da yer almaktadır. Şimdiye kadar 150’ye yakın kişiyle yapılmış olan görüşmelere yenileri eklenmeye ve Hafıza arşivi büyümeye devam etmektedir. Ayrıca yüzlerce fotoğrafın bulunduğu arşivde fabrika yapılarına ait mimari çizimler, haritalar, planlar, makinelerin teknik çizimleri, ayakkabı katalogları, yazışmalar, genelgeler, faturalar, iş başvuruları, kalite belgeleri, mal pusulaları ve benzer birçok belge saklanmakta ve korunmaktadır.

Misafir sanatçı programı Vardiya; Kundura Sahne’nin performans pratiğine dair deneysel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşımı ile Kundura Hafıza’nın yerel bilgeliğin peşinde olan ve yitirilenleri koruyan yaklaşımı beraberliğinde yeni düşünme ve karşılaşma alanları yaratır. Sanatçılarla arşivi koruyan, gözeten ve nöbet tutan bir çalışma dizilimi tasarlar. Kundura Hafıza, Vardiya ile nöbete gelen sanatçıya arşivi emanet eder. Arşivin temelindeki toplama ve derleme ilkesi bağlamında sanatçıya yorumlama yetkisi vererek sanat pratiğinin aracılığıyla bir araştırma alanı yaratır ve arşive sanatçılarla iştirak ve erişim sağlar.

Yılın belirli dönemlerinde belirli süreleri kapsayan çalışma bölümünde Vardiya’ya davet edilen sanatçılar, nöbet değişiminde bir sonraki nöbeti tutacak sanatçıya devirde bulunur. Bu devirin nasıl olacağına bu yaratıcı süreçte sanatçının kendisi karar verir. Bu vardiyalı çalışma ve araştırma sisteminde ortaya çıkan konsept ve pratik oluşumları, seyirciye açık bir programda sunulur.

Kundura Cinema Celebrates the 50th Anniversary of Moon Landing

Kundura Sinema'dan Ay'a Yolculuk

Kundura Sinema'da Wim Wenders Seçkisi